สมาคมศิษย์เก่ากว่างเจ้า
วันก่อตั้ง
เมื่อ ค.ศ.1840 สมัยราชวงศ์ชิง แพ้สงครามฝิ่นให้กับอังกฤษ ทำให้ประเทศจีนตกอยู่ในภาวะที่ทรุดโทรม รวมทั้งวัฒนธรรมของจีนที่มีประวัติอันยาวนานถึงหลายพันปี ก็ถูกควบคุมโดยนักการเมืองผู้ที่มีลัทธิกลุ่มชนที่มีความคิดคับแคบ เป็นเวลานานถึง 100 ปี แต่ว่าผู้ทีรักวรรณคดี ยินดีที่เป็น “ผู้บุกเบิก” รับภาระอันหนักหน่วง เพื่อสืบสายสัมพันธ์วัฒนธรรมจีน ถึงแม้จะลำบากยากเย็นแสนเข็ญ ตัวอย่างของผู้อาวุโสของเราที่สมควรแก่การรำลึกเคารพต่อไป
บรรพบุรุษสมาคมกว๋องสิว ได้ก่อตั้ง ร.ร.กว่างเจ้ามา ก็เสมือน “ผู้บุกเบิก” ถึงแม้ลำบากแค่ไหนก็ เคยท้อแท้ยึดมั่น คำว่า “ปลูกต้นไม้สิ้นปี แต่เป็นคนเป็นร้อยปี” ดูจากท่านอาวุโสกรรมการทั้งหลาย ที่ได้วาง แผนย้าย ร.ร.กว่างเจ้า จากสามแยกเจริญกรุงมาที่สีลม ซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะแก่การตั้งโรงเรียนเป็นอย่างมาก หลังจากย้าย ร.ร.กว่างเจ้ามาได้ไม่นานทาง ร.ร. ก็ได้รับอนุญาตจากการทรวงศึกษาธิการให้เป็น ร.ร.สว่างวัฒนา สอนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น ถึงมัธยมปลาย ชาวจีนกวางตุ้งต่างก็ดีใจ และหวังว่าเราจะสร้าง ร.ร.มัธยมสอนภาษาไทยให้มีชื่อเสียงในภายหน้า และเราจะสร้างชั้นมัธยมสอนภาษาจันได้ง่ายขึ้น
เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาในสมัยของการเมืองโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ภาษาจีนกำลังได้รับความสนใจจากชาวโลก คิดถึงสิบปีก่อนนั้น มีผู้ที่เชี่ยวชาญภาษาจีนหลายสิบท่าน ร่วมกันทำการสัมมนาที่เมืองนิวยอร์กให้ความคิดเห็นว่า ภายใน 20 ปี ประเทศจีนจะเป็นมหาอำนาจ ควบคุมเศรษฐกิจ และการเมืองโลกจะใช้ภาษาจีนเป็นสื่อ นั้นเป็นการค้นพบความสำคัญ ของภาษาจีน ศาสตราจารย์หลิว ได้ชี้ชัดว่า ความจริงภาษาจีนเรียนง่าย และเข้าใจง่าย ผู้ที่คิดว่า ภาษาจีนได้สะสมคำ ตัวหนังสือได้สี่หมื่นกว่าคำ แต่คำที่ใช้ทั่วไป มีเพียงแค่ 3-4 พันคำเท่านั้น นักเรียนที่จบชั้นมัธยมต้น ของฮ่องกง สามารถอ่านหนังสือพิมพ์จีน ให้เข้าใจได้ทั้งฉบับ แต่นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ยังไม่สามารถอ่านเข้าใจในหนังสือพิมพ์ นิวยอร์ก Time ถ้าเอามาเปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่าภาษาใดที่เรียนง่ายกว่ากัน ดังนั้น ต่อไปภาษาจีนจะก้าวไปสู่ทั่วโลกอย่างแน่นอน
ตั้งแต่ปีก่อนรัฐบาลได้ยกเลิกควบคุมเข้มภาษาจีน สังคมได้เปิดให้ตั้งศูนย์สอนภาษาจีนขึ้นมาหลายแห่ง ผลงานที่ได้คงต้องรอดกันไป ถ้าสอนแล้วไม่ได้ผล จุดมุ่งหมายคงเข้าข่ายที่ศาสตราจารย์หลิวที่ได้กล่าวไว้ ปัญหาอยู่ที่ครูผู้สอน และวิธีการสอน ดังนั้นท่านที่เปิด ร.ร.สอนภาษาจีน ควรต้องสนใจปัญหานี้บ้าง เพื่อต้อนรับเวลาอันที่ประโยชน์ต่อโรงเรียน ที่สอนภาษาจีน รวมทั้ง ร.ร.กว่างเจ้า ควรต้องรีบปรับปรุงวิชาและเพิ่ม ชั่วโมงการเรียน จัดหาหนังสือเรียน และพัฒนาให้เป็นสถานที่ฝึกภาษาจีน สำหรับลูกหลานชาวจีน และเพื่อสร้างสรรค์บุคคลากรที่ตลาดการค้าต้องการ ประเทศจีนตั้งแต่ 20 กว่าปีก่อน ได้ปฏิรูปเปิดกว้างมีการ ประเทศทำให้เศรษฐกิจก้าวหน้า ไปไกลถ้าการปฏิรูปไม่มีการเปลี่ยนแปลง คิดว่าภายใน 10 ปี
ประเทศจีนจะ สัมพันธ์กับต่างเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประเทศจีน ฮ่องกง สิงค์โปร์ ไต้หวัน พร้อมทั้งชาวจีนทั่วเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รวมตัวเป็น “วงเศรษฐกิจจีน” และมีเงินทุนเป็นปึกแผ่น ใช้เป็นกำลังในทางเศรษฐกิจแล้วสินค้าของจีนก็จะขายได้ทั่วโลก ถึงเวลานี้ภาษาจีนจะเป็นภาษาที่ใช้แพร่หลายทั่วโลกจะเห็นได้ว่าอาจารย์ที่เชี่ยวชาญภาษาจีน ร่วมสัมมนาที่นิวยอร์ก ได้ลงมติเกี่ยวกับความคิดเป็นทางภาษาจีนให้ถูกต้อง ดังนั้นทางสังคมชาวจีนจะต้องมีการตระเตรียมปรับปรุง การสอนภาษาจีนให้ทันกับสมัย
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page