โรงเรียนกว่างเจ้า
บริหาร

หลักสูตร

คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า
คณะครู
กิจกรรม
ฝ่ายบริหาร
ระเบียบการ
สมาคมศิษย์เก่ากว่างเจ้า
วันก่อตั้ง เมื่อ ค.ศ. 1840 สมัยราชวงศ์ชิงแพ้สงครามฝิ่นให้กับอังกฤษ ทำให้ประเทศจีนตกอยู่ในภาวะที่ทรุดโทรม
รวมทั้งวัฒนธรรมของจีนที่มีประวัติอันยาวนานถึงหลายพันปี ก็ถูกควบคุมโดยนักการเมืองผู้ที่มีลัทธิกลุ่ม
ชนที่มีความคิดคับแคบ เป็นเวลานานถึง 100 ปี แต่ว่าผู้ทีรักวรรณคดี ยินดีที่เป็น “ผู้บุกเบิก” รับภาระ
อันหนักหน่วง เพื่อสืบสายสัมพันธ์วัฒนธรรมจัน ถึงแม้จะลำบากยากเย็นแสนเข็ญ ตัวอย่างของผู้อาวุโสของ
เราที่สมควรแก่การรำลึกเคารพต่อไป
------บรรพบุรุษสมาคมกว๋องสิว ได้ก่อตั้ง ร.ร.กว่างเจ้ามา ก็เสมือน “ผู้บุกเบิก” ถึงแม้ลำบากแค่ไหนก็
ไม่เคยท้อแท้ยึดมั่นคำว่า “ปลูกต้นไม้สินปี แต่เป็นคนเป็นร้อยปี” ดูจากท่านอาวุโสกรรมการทั้งหลาย ที่ได้วาง
แผนย้าย ร.ร.กว่างเจ้า จากสามแยกเจริญกรุงมาที่สีลม ซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะแก่การตั้งโรงเรียนเป็นอย่างมาก หลักจากย้าย ร.ร.กว่างเจ้ามาได้ไม่นาน
ทาง ร.ร. ก็ได้รับอนุญาตจากการทรวงศึกษาธิการให้เป็น ร.ร. สว่าง วัฒนาสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น ถึงมัธยมปลาย ชาวจีนกวางตุ้งต่างก็ดีใจ และ
หวังว่าเราจะสร้าง ร.ร.มัธยมสอนภาษาไทยให้มีชื่อเสียงในภายหน้า และเราจะสร้างชั้นมัธยมสอนภาษาจันได้ง่ายขึ้น
----- ------เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาในสมัยของการเมืองโลกได้เลี่ยนแปลงไปมากมาย ภาษาจีนกำลังได้รับความ
สนใจจากชาวโลก คิดถึงสิบปีก่อนนั้น มีผู้ที่เชี่ยวชาญภาษาจีนหลายสิบท่านร่วมกันทำการสัมมนาที่เมืองนิว
ยอร์กให้ความคิดเห็นว่า ภายใน 20 ปี ประเทศจีนจะเป็นมหาอำนาจ ควบคุมเศรษฐกิจ และการเมืองโลกจะใช้
ภาษาจีนเป็นสื่อ นั้นเป็นการค้นพบความสำคัญ ของภาษาจีน ศาสตราจารย์หลิว ได้ชี้ชัดว่า ความจริงภาษาจีน
เรียนง่าย และเข้าใจง่าย ผู้ที่คิดว่าภาษาจีนได้สะสมคำตัว หนังสือได้สี่หมื่นกว่าคำ แต่คำที่ใช้ทั่วไป มีเพียงแค่
3-4 พันคำเท่านั้น นักเรียนที่จบชั้นมัธยมต้น ของฮ่องกงสามารถ อ่านหนังสือพิมพ์จีน ให้เข้าใจได้ทั้งฉบับแต่
นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ยังไม่สามารถอ่านเข้าใจในหนังสือพิมพ์ นิวยอร์ก Time ถ้าเอามา
เปรียบเทียบกัน จะเห็นได้ว่าภาษาใดที่เรียนง่ายกว่ากันดังนั้น ต่อไปภาษาจีนจะก้าวไปสู่ทั่วโลกอย่างแน่นอน
------ตั้งแต่ปีก่อนรัฐบาลได้ยกเลิกควบคุมเข้มภาษาจีน สังคมได้เปิดให้ตั้งศูนย์สอนภาษาจีนขึ้นมาหลายแห่ง
ผลงานที่ได้คงต้องรอดกันไป ถ้าสอนแล้วไม่ได้ผล จุดมุ้งหมายคงเข้าข่ายที่ศาสตราจารย์หลิวที่ได้กล่าวไว้ ปัญหาอยู่ที่ครูผู้สอนและวิธีการสอน
ดังนั้นท่านที่เปิด ร.ร.สอนภาษาจีน ควรต้องสนใจปัญหานี้บ้าง เพื่อต้อนรับเวลาอันที่ประโยชน์ต่อโรงเรียน ที่สอนภาษาจีนรวมทั้ง ร.ร.กว่างเจ้า
ควรต้องรีบปรับปรุงวิชาและเพิ่ม ชั่วโมงการเรียน จัดหาหนังสือเรียนและพัฒนา ให้เป็นสถานที่ฝึกภาษาจีน สำหรับลูกหลานชาวจีน และเพื่อ
สร้างสรรค์บุคคลากรที่ตลาดการค้าต้องการ ประเทศจีนตั้งแต่ 20 กว่าปีก่อน ได้ปฏิรูปเปิดกว้างมีการ
ประเทศทำให้เศรษฐกิจก้าวหน้า ไปไกลถ้าการปฏิรูปไม่มีการเปลี่ยนแปลง คิดว่าภายใน 10 ปี ประเทศจีนจะ
สัมพันธ์กับต่างเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประเทศจีน ฮ่องกง สิงค์โปร์ ไต้หวัน พร้อมทั้งชาวจีน
ทั่วเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รวมตัวเป็น “วงเศรษฐกิจจีน” และมีเงินทุนเป็นปึกแผ่น ใช้เป็นกำลังใน
ทางเศรษฐกิจแล้วสินค้าของจีนก็จะขายได้ทั่วโลก ถึงเวลานี้ภาษาจีนจะเป็นภาษาที่ใช้แพร่หลายทั่วโลกจะเห็น
ได้ว่าอาจารย์ที่เชี่ยวชาญภาษาจีน ร่วมสัมมนาที่นิวยอร์ก ได้ลงมติเกี่ยวกับความคิดเป็นทางภาษาจีนให้ถูก
ต้อง ดังนั้นทางสังคมชาวจีนจะต้องมีการตระเตรียมปรับปรุง การสอนภาษาจีนให้ทันกับสมัย
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page