ติดต่อ
โรงเรียกว่างเจ้า 526 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 0-26350288,0-26350165 Fax: 0-26350288,0-26350165
www.kwongsiew.com
www.kwongsiewthai.com
ContactGraveyardHospitalShrineSchoolCommerceHome Page