เรียน นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ นายกกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสมาคมทุกสมัย และสมาชิกทุกท่าน
เนื่องด้วยสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย ปีนี้ครบรอบ 140 ปี นับเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และน่าภาคภูมิใจ
สมาคมจึงมีโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง 140 ปี สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย พร้อมงานฉลองปีใหม่ ณ หอประชุม โรงเรียนกว่างเจ้า วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. บัตรราคา 1,000 บาท และจัดงานกว๋องสิวสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 โดยมีสมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ที่จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ. 2561 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รวมค่าบัตรของงาน 140 ปีด้วย และในโอกาสนี้ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลเจ้ากวางตุ้ง เวลา 10.00 น. สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย
จะมีงานเปิดพิพิธภัณฑ์กวางตุ้ง โดยรวบรวมประวัติของชาวจีน และชาวกวางตุ้ง ที่ร่วมกันต่อตั้งสมาคมฯ พร้อมประวัติตระกูลต่างๆ
โดยขั้นตอนจนถึง ณ วันนี้มี 4 ตระกูล ตอบรับให้การสนับสนุนแล้ว ได้แก่ ตระกูลหอรุ่งเรือง อัษฎาธร เอื้อจงประสิทธิ์ และชุมชูศักดิ์ศรี
โดยบริจาคสนับสนุนการจัดงาน 140 ปี และจัดตั้งพิพิภัณฑ์ตระกูลละ 140,000 บาท หากตระกูลใดจะสนับสนุนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณวรวีร์ ภักดี เบอร์โทรศัพท์ 061-396-5692 ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นวันสุดท้าย เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำประวัติ วิดีทัศน์ ในพิพิภัณฑ์ต่อไป
ส่วนการซื้อบัตรงาน 140 ปี และงานกว๋องสิวสัมพันธ์ที่อยุธยา กรุณาติดต่อ
คุณสมศรี 02-225-9701-2
คุณเรย์มอน 084-922-3388
หมายเหตุ
ผู้ที่จะมาร่วมงาน 140 ปีงานเดียว มีจำหน่ายบัตร 1,000 บาท
ผู้ที่ร่วมงานกว๋องสิวสัมพันธ์ และงาน 140 ปี ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ยังไม่รวมค่าโรงแรมที่อยุธยา